کتابداران

این وبلاگ متعلق به دانشجویان کتابداری کارشناسی ارشد ورودی 89 دانشگاه تهران شمال می باشد.

Adsl

 

نمونه های متفاوت تکنولوژی DSL:

  Asymmetric DSL (ADSL)   .درمدل فوق بدلیل تفاوت سرعت دریافت و ارسال اطلاعات از واژه ” نامتقارن ” استفاده شده است . ماهیت عملیات انجام شده توسط کاربران اینترنت بگونه ای است که همواره حجم اطلاعات دریافتی بمراتب بیشتر از اطلاعات ارسالی است .

 

  High bit-rate DSL (HDSL)   سرعت مدل فوق در حد خطوط T1 است ( ۱/۵ مگابیت در ثانیه ) .سرعت دریافت و ارسال اطلاعا ت در روش فوق یکسان بوده و بمنظور ارائه خدمات نیاز به دو خط مجزا نسبت به خط تلفن معمولی موجود است .

  ISDN DSL (ISDL)   مدل فوق در ابتدا در اختیار کاربران استفاده کننده از ISDN قرار گرفت. ISDL در مقایسه با سایر مدل های DSL دارای پایین ترین سرعت است . سرعت این خطوط ۱۴۴ کیلوبیت در ثانیه است ( دو جهت ) .

 Multirate Symmetric DSL (MSDSL)   در مدل فوق سرعت ارسال و دریافت اطلاعات یکسان است . نرخ سرعت انتقال اطلاعات توسط مرکز ارائه دهنده سرویس DSL ، تنظیم می گردد.

  Rate Adaptive (RADSL) . متداولترین مدل ADSL بوده و این امکان را به مودم خواهد داد که سرعت برقراری ارتباط را با توجه به عواملی نظیر مسافت و کیفیت خط تعیین نماید.

  Symmetric DSL (SDLS )   سرعت ارسال و دریافت اطلاعات یکسان است . در مدل فوق بر خلاف HDSL که از دو خط مجزا استفاده می نماید ، صرفا” به یک خط نیاز خواهد بود.

  Very high bit-rate (VDSL )   مدل فوق بصورت “نامتقارن ” بوده و در مسافت های کوتاه بهمراه خطوط مسی تلفن استفاده می گردد.

  Voice-over DSL (VoDSL)   یک نوع خاص از IP تلفنی است . در مدل فوق چندین خط تلفن ترکیب و به یک خط تلفن تبدیل تبدیل می شوند.

ادامه مطلب
+ گروه کتابداری ارشد ; ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ ; ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
comment نظرات ()

AَDSL

 

نمونه های متفاوت تکنولوژی DSL:

  Asymmetric DSL (ADSL)   .درمدل فوق بدلیل تفاوت سرعت دریافت و ارسال اطلاعات از واژه ” نامتقارن ” استفاده شده است . ماهیت عملیات انجام شده توسط کاربران اینترنت بگونه ای است که همواره حجم اطلاعات دریافتی بمراتب بیشتر از اطلاعات ارسالی است .

 

  High bit-rate DSL (HDSL)   سرعت مدل فوق در حد خطوط T1 است ( ۱/۵ مگابیت در ثانیه ) .سرعت دریافت و ارسال اطلاعا ت در روش فوق یکسان بوده و بمنظور ارائه خدمات نیاز به دو خط مجزا نسبت به خط تلفن معمولی موجود است .

  ISDN DSL (ISDL)   مدل فوق در ابتدا در اختیار کاربران استفاده کننده از ISDN قرار گرفت. ISDL در مقایسه با سایر مدل های DSL دارای پایین ترین سرعت است . سرعت این خطوط ۱۴۴ کیلوبیت در ثانیه است ( دو جهت ) .

 Multirate Symmetric DSL (MSDSL)   در مدل فوق سرعت ارسال و دریافت اطلاعات یکسان است . نرخ سرعت انتقال اطلاعات توسط مرکز ارائه دهنده سرویس DSL ، تنظیم می گردد.

  Rate Adaptive (RADSL) . متداولترین مدل ADSL بوده و این امکان را به مودم خواهد داد که سرعت برقراری ارتباط را با توجه به عواملی نظیر مسافت و کیفیت خط تعیین نماید.

  Symmetric DSL (SDLS )   سرعت ارسال و دریافت اطلاعات یکسان است . در مدل فوق بر خلاف HDSL که از دو خط مجزا استفاده می نماید ، صرفا” به یک خط نیاز خواهد بود.

  Very high bit-rate (VDSL )   مدل فوق بصورت “نامتقارن ” بوده و در مسافت های کوتاه بهمراه خطوط مسی تلفن استفاده می گردد.

  Voice-over DSL (VoDSL)   یک نوع خاص از IP تلفنی است . در مدل فوق چندین خط تلفن ترکیب و به یک خط تلفن تبدیل تبدیل می شوند.

+ گروه کتابداری ارشد ; ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ; ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
comment نظرات ()

Blu-Ray

 

oBlu-ray Discs
oPrepared By:
oS.A.Hosseinzadeh.
odevelopment
oVHS: analog
CD/DVD: digital
BD: high-definition

So

oThey enable recording, rewriting, and playback of high-definition video.
oFoundation
oBlu-ray disc (BD) is named after the blue laser used to write the data
oThe first blue laser was developed in 1996 by Shuji Nakamura
oIn 2002, an alliance was formed, called the Blu-ray Disc Association, including some companis as Sony, Samsung, Sharp, and Royal Phillips
oThe “e” is intentionally left out of the name due to trademark restrictions
oDisc Characteristics
oSingle layer: 25 GB
Dual layer: 50 GB
oDiameter: 120 mm
oThickness: 1.2 mm
oCenter hole diameter: 15 mm
oUses Gun laser of wavelength 400 nm
oDisc Characteristics (Cont)
oCompatibility
oDescription of Blu-ray
oBased on phenomenon that using lasers with shorter wavelengths would enable optical storage with higher density
oThis allows more information to be stored in the same area.
oPositive Aspects about Blu-ray
oMore data can be stored into fewer discs.
oHigher quality movies
oIncorporated copy protection technology may allow companies to lower costs of discs due to decreased chance of piracy
o
oCriticisms about Blu-ray
oGiven Sony’s history with propriety technology, remains to be seen if Sony will open-source Blu-ray’s technologies
oExpensive, not known if prices will come down anytime soon.
oBD-RE (Writable BD) media not freely available at this point, negating extra data storage capacity of Blu-ray

 

oFuture

مهندسین همچنان در حال توسعه  Blu-ray Discs هستند.

بلو-ری 4 لایه و ۱۰۰ گیگابایت فضا،

6 لایه و ۲۰۰ گیگا بایت فضا، دیسک هایی هستند که کار بر روی آنها شروع شده و در حال تحقیقات و پیشرفت است.

توسعه لایه ها حتی تا ۱۰ لایه با ۲۵۰ گیگ نیز مطرح شده، اما مشکل تولید آن، پایین بودن تکنولوژی دیسک خوان های امروزی عنوان شده.

o
+ گروه کتابداری ارشد ; ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ ; ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
comment نظرات ()