کتابداران

این وبلاگ متعلق به دانشجویان کتابداری کارشناسی ارشد ورودی 89 دانشگاه تهران شمال می باشد.

عناوین مطالب وبلاگ "کتابداران"

» ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ٢۱ فروردین ۱۳٩٠ :: Adsl
» ٢۱ فروردین ۱۳٩٠ :: AَDSL
» ٢۱ فروردین ۱۳٩٠ :: Blu-Ray
» ۸ اسفند ۱۳۸٩ :: مطالب درس تکنولوژی اطلاعات خانم دکتر پاک دامن
» ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: حضور در کلاس 30 بهمن
» ٢٤ بهمن ۱۳۸٩ :: ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
» ۱٩ بهمن ۱۳۸٩ :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
» ۱٧ بهمن ۱۳۸٩ :: 23 بهمن!
» ۱٧ بهمن ۱۳۸٩ :: قابل توجه همکلاسی ها
» ۱۱ بهمن ۱۳۸٩ :: سرنوشت 11 کارمند نخست مایکروسافت
» ٩ بهمن ۱۳۸٩ :: آنچه برای آشنایی با فناوری صفحه لمسی لازم است
» ٩ بهمن ۱۳۸٩ :: آشنائی با هفت مهارت IT
» ٩ بهمن ۱۳۸٩ :: لغتنامه ها در اینترنت
» ٩ بهمن ۱۳۸٩ :: دو روش دانلود کتب علمی لاتین
» ۳ بهمن ۱۳۸٩ :: هفت آدرس ایمیل بدرد بخور اما ناشناخته
» ٢۳ دی ۱۳۸٩ :: معرفی نرم افزار سیستم جامع کتابخانه ملی ایران (رسا)
» ۱٤ دی ۱۳۸٩ :: کتابخانه های دیجیتالی
» ۱٤ دی ۱۳۸٩ :: ۱٤ دی ۱۳۸٩
» ۱۳ دی ۱۳۸٩ :: هوش مصنوعی
» ۱٢ دی ۱۳۸٩ :: معرفی نرم افزار پیام مشرق
» ۱٢ دی ۱۳۸٩ :: معرفی نرم افزار سیمرغ،کتابخانه دیجیتال و RFID
» ۱٢ دی ۱۳۸٩ :: ix-quick
» ۱٢ دی ۱۳۸٩ :: questia
» ۱٢ دی ۱۳۸٩ :: سوال
» ۱٢ دی ۱۳۸٩ :: RSS چیست؟
» ۱٢ دی ۱۳۸٩ :: Sleeping in the library
» ۱٠ دی ۱۳۸٩ :: بررسی نقش مارک ایران در ذخیره و بازیابی اطلاعات
» ۸ دی ۱۳۸٩ :: کتابخانه ملی کانادا
» ۸ دی ۱۳۸٩ :: مهناز قادرآبادی
» ۸ دی ۱۳۸٩ :: ذخیره و بازیابی تصاویر در وب
» ٥ دی ۱۳۸٩ :: مدلهای کلاسیک بازیابی اطلاعات
» ٥ دی ۱۳۸٩ :: پرسشنامه طرحهای پژوهشی
» ۱ دی ۱۳۸٩ :: زیباترین و برترین کتابخانه‌های دانشگاهی جهان
» ٢۸ آذر ۱۳۸٩ :: نرم افزار CDS/ISIS
» ٢٦ آذر ۱۳۸٩ :: خلاصه ای از رده بندی کولن
» ٢٤ آذر ۱۳۸٩ :: UDCرده بندی
» ٢۳ آذر ۱۳۸٩ :: رده بندی کنگره
» ٢۳ آذر ۱۳۸٩ :: نرم افزار پارس آذرخش
» ٢۳ آذر ۱۳۸٩ :: کتابخانه دیجیتال
» ٢٢ آذر ۱۳۸٩ :: معرفی وب 1.0 , وب 2.0 و وب 3.0
» ٢٢ آذر ۱۳۸٩ :: metadata
» ٢٢ آذر ۱۳۸٩ :: proquest , end not web
» ٢۱ آذر ۱۳۸٩ :: معرفی پایگاه OCLC
» ٢۱ آذر ۱۳۸٩ :: نمایه زنجیره ای
» ٢٠ آذر ۱۳۸٩ :: نمایه زنجیره ای
» ۱٩ آذر ۱۳۸٩ :: رده بندی دیویی :
» ۱۸ آذر ۱۳۸٩ :: ۱۸ آذر ۱۳۸٩
» ۱۸ آذر ۱۳۸٩ :: رده بندی دهدهی جهانی
» ۱۸ آذر ۱۳۸٩ :: کتابخانه های دیجیتالی
» ۱۸ آذر ۱۳۸٩ :: عنوان هوش مصنوعی
» ۱٦ آذر ۱۳۸٩ :: نظام نمایه سازی پرسی(PRECIS)
» ۱٦ آذر ۱۳۸٩ :: ۱٦ آذر ۱۳۸٩
» ۱٦ آذر ۱۳۸٩ :: مفهوم ربط در بازیابی اطلاعات
» ۱٥ آذر ۱۳۸٩ :: Marc
» ۱٥ آذر ۱۳۸٩ :: معرفی پایگاههای اطلاعاتی ISI و ISC
» ۱٤ آذر ۱۳۸٩ :: معرفی الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی(اف.آر.بی.آر.)
» ۱٤ آذر ۱۳۸٩ :: جامعیت و مانعیت در ذخیره و بازیابی اطلاعات
» ۱٤ آذر ۱۳۸٩ :: نمایه سازی کوئیک ,کووک
» ۱۳ آذر ۱۳۸٩ :: ISI& ISC
» ٩ آذر ۱۳۸٩ :: رده بندی کولن
» ٥ آذر ۱۳۸٩ :: معرفی پایگاه های اطلاعاتیAgris وCab
» ٢ آذر ۱۳۸٩ :: رده بندی دهدهی دیویی
» ٢ آذر ۱۳۸٩ :: کتابخانه ملی روسیه
» ٢ آذر ۱۳۸٩ :: پایگاه مطالعات ایرانشناسی
» ٢ آذر ۱۳۸٩ :: رده بندی کنگره در وب
» ۱ آذر ۱۳۸٩ :: پرتال های کتابخانه - ارایه شده در درس ذخیره و بازیابی اطلاعات خانم دکتر وزیرپور
» ٢٤ آبان ۱۳۸٩ :: اصطلاحنامه
» ٢۳ آبان ۱۳۸٩ :: نفرین
» ٢۳ آبان ۱۳۸٩ :: چالشها و موانع ایجاد کتابخانه الکترونیکی
» ٢٥ مهر ۱۳۸٩ :: کاغذکاغذ
» ٢٥ مهر ۱۳۸٩ :: رده‌بندی کتابخانه‌ای
» ٢٥ مهر ۱۳۸٩ :: رده‌بندی دهدهی دیویی
» ٢۱ مهر ۱۳۸٩ :: کتابت را جا بگذار!
» ۱۸ مهر ۱۳۸٩ :: مربوط به درس ذخیره و بازیابی اطلاعات
» ۱٥ مهر ۱۳۸٩ :: به پرشین بلاگ خوش آمدید