هوش مصنوعی

به نام خدا

درس بازیابی و ذخیره اطلاعات

عنوان تحقیق : هوش مصنوعی

 

هوش مصنوعی تاریخچه:

نقطه آغاز ایجاد هوش مصنوعی اندکی بعد از جنگ جهانی دوم می باشد.در آن زمان (نوربرت واینر) با توجه به مسایل سیبرنتیک، زمینه را برای پیشرفت هوشمصنوعی به وجود آورد. در سال ۱۹۵۰ ( آلن تیورینگ ) آزمایشی مبنی بر این که آیاماشین قادر است با فرآیندهای مغز انسان رقابت نماید، مطرح کرد در سال 1956 در کالج دارتموت جلسه ای برگزار شد که تحقیقات وسیع بر روی هوشمصنوعی را  تشویق می نمود.

دهه ۱۹۶۰ به عنوان دهه توسعه و پیشرفت تحقیقات در زمینهٔهوش مصنوعی شناخته می شود . برنامه های بازی شطرنج و روبوت ها، زمینه های انسانیتحقیقات هوش مصنوعی قلمداد می شدند. فنونی که برای محدود کردن راهبردهای جستجو وطراحی روش های میان بر به منظور تصحیح پاسخ ها به کار می رفت نقش بارزی در پیشرفتاستفاده از هوش مصنوعی ایفا کردند.

لازم به ذکر است که اصطلاح (هوش مصنوعی) برای اولین بار توسط جان مکارتی (John McCarthy) که از آن به‌عنوان پدر «علم و دانش تولید ماشینهای هوشمند» یاد می‌شود استفاده شد. آقای جان مکارتی مخترع یکی از زبانهای برنامه نویسی هوش مصنوعی به نام (lisp) نیز هست.

 

تعریف هوش مصنوعی:

شاید بتوان هوش مصنوعی را این گونه توصیف کرد: «هوش مصنوعی عبارت است ازمطالعه این که چگونه کامپیوترها را می‌توان وادار به کارهایی کرد که در حال حاضرانسانها آنها را بهتر انجام می‌دهند»
یک سیستم هوش مصنوعی به راستی نه مصنوعی و نه هوشمند است، .بلکه دستگاهی است هدف گرا که مشکل را به روش مصنوعی حل میکند. این سیستم ها بر پایه دانش، تجربه و الگوهای استدلالی انسان به وجود آمده اند.

AI یک علم بسیار عمیق و پیچیده در قرن اخیر است که در حالت کلی به مطالعه بر روی اطلاعات، ‌چگونگی جمع آوری و نگهداری از آنها؛ ‌بکارگیری اطلاعات و جابجایی و انتقال آنها به ماشین و یا انسان و حیوان میپردازد.

تکنیکها و زبانهای برنامه نویسی هوشمصنوعی

دو زبان به نامهایPROLOGوLISP در این زمینه‌ در آمریکا و اروپا متداولاست  .مخترع زبان  Lips آقای جان مکارتی است. LISP زبانی است که بیشتر در ایالات متحده از آن استفاده می شود و PROLOG بیشترتوسط اروپاییان و ژاپنی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیردprologزبان سطح بالا است و Lispدارای انعطاف بیش تریاست

 

هدف هوش مصنوعی

همه افرادی که در نخستین گام ها را در راه معرفی و شناخت هوش مصنوعی برداشتند به دنبال یک هدف بودند و آن نیز رساندن سطح هوش مصنوعی به سطح هوش انسانی بود

کاربردهای هوش مصنوعی:

  1. طراحی نرم افزارهای هوشمند
  2. طراحی بازی های هوشمند
  3. طراحی رباتهای هوشمند
  4. لباس های هوشمند
  5. کاربردهای نظامی
  6. کاربردهای کشاورزی
  7. کابردهای صنعتی

سیستمهای خبره

سیستم خبره، زیر مجموعهٔ هوش مصنوعی است و اساسا" در برنامه های رایانه ایکه از دانش و فرایند های استنتاجی برای حل مسائلی که نیازمند دانش انسان می باشداستفاده می کنند ، به کارگرفته می شدند. سیستم خبره باید دارای توانایی ( اندیشیدن)و به دانش انسان نزدیک باشد

سیستم خبره نوعیبرنامه رایانه‌ای است که در حوزه موضوعی خاص دارای خبرگی می باشد؛ یعنی می‌تواندتصمیم بگیرد یا به تصمیم گیری یک فرد خبره کمک کند. در این حالات مجموعه سخت افزار و نرم افزار تشکیل دهنده سیستم خبره، ‌مانند فرد خبره، اقدام به طرح سئوالات مختلف و دریافت پاسخ های کاربر، ‌مراجعه به پایگاه دانش (تجربیات قبلی) و استفاده از یک روش منطقی برای نتیجه گیری میکند و نهایتا راه حل ارائه میدهد.

سیستم های خبره بر خلاف سیستم های اطلاعاتی که بر روی داده ها عمل می کنند بر دانش متمرکز شده است

مزایای سیستم خبره

1-افزایش قابلیت  دسترسی 2- کاهش هزینه 3- کاهش خطر 4-دائمی بودن 5- تجربیت چند گانه 6- افزایش قابلیت اطمینان 7- قدرت تبیین 8- پاسخ دهی سریع 9- پاسخ دهی در همه حالات 10- پایگاه تجربه 11- آموزش کاربر  12-سهولت انتقال دانش

ساختار سیستم های خبره

هیز 1) و همکاران  پنج مرحله رادر روش شناسی ساخت و طراحیسیستم های خبره ذکر می نمایند

شناسایی_ شناسایی عبارت است از شناخت مسائل ومحدوده ، و قبل از آن که اهداف و مقاصد ساخت سیستم های خبره تبیین شود, صورت میگیرد . در این مرحله باید منابع مشخص شوند و همچنین برآوردی از منابع برای کارکنانرایانه صورت گیرد .

تجسم یا مفهوم سازی _در این مرحلهجنبه های اساسیپیشنهادی برای سیستم های خبره مورد بحث قرار می­گیرند

رسمی کردن: این مرحله , مرحلهٔ بین تجسم و اجرامی باشد . در این زمان است که تصمیم گرفته میشود چه راهبردها ,وسائل و تجهیزات , وزبان برنامه نویسی مورد استفاده قرار گیرد

اجرا: این مرحله مشخص می کند که سیستم خبره تاچه حد به نیازهای کاربر پاسخ می دهد . ارزیابی باز خورد استفاده کاربران از سیستمدر تصحیح سیستم بسیار با اهمیت است . کاربران به کتابدار و مهندس سیستم خواهند گفتکه روش های اعمال شده تا چه حد کاربرد دارند و تا چه اندازه واسط ارتباطی) دستگاه راحت و مؤثر می باشد .(

ارزیابی: در مرحلهٔ ارزیابی، کتابدار و مهندسسیستم به سؤالاتی همچون چه چیزی خطا و چه چیزی صحیح بوده، پاسخ می گویند و آن هارا مورد ارزیابی قرار می دهند

نرم افزار شل برای ایجاد نوع بخصوصی از سیستم های خبره طراحی شده وبرای قوانین متعددی استوار است که اساس آن (اگر _پس) باشد. در حال حاضر ۵ نوع نرمافزار شل برای سیستم های خبره موجود و قابل نصب برروی رایانه های شخصی می باشد تاینی آنشتاین ، گوروو نالج پرو  از جملهٔ این نرم افزارها هستند .

حوزه هایی که سیستم خبره می تواند در آن فعالیت کند عبارت اند از

        فهرستنویسی

        جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

        نمایه سازی

        مدیریت

        مرجع

 

 

فهرست نویسی:

آنجا که فهرستنویسی بر اساس قوانین بسیاری طراحی شده، سیستم خبره در این زمینه سازگاری زیادی دارد. (. کار بر روی فروست ها یکی از مشکل ترین امور فهرستنویسی بوده و همواره مشکل زا است ، فروست ها دارای قوانین متعدد و پیچیده ای هستند. سیستم خبره در این حوزه می تواند کمک های شایان توجهی بنماید. معمولا با جا به جایی کارمندان، اطلاعات آن ها نیز با آنان می رود، در صورت استفاده ا ز سیستم خبره می توان این نقیصه را بر طرف نمود. کتابداران همواره در آرزوی استفاده از سیستمی بوده اند که به آن ها در به کارگیری قوانین آنگلو آمریکن  (AACR2) کمک کند، اما این موضوع به دلیل پیچیدگی های قوانین مزبور با مشکلاتی مواجه بوده است

 

جستجو در پایگاه اطلاعاتی:

سیستم خبره می تواند جستجو در پایگاه های پیوسته را بهبود بخشد. یک سیستم خبره می تواند به استفاده کننده از کتابخانه در زمینه های زیر کمک کند.

        مشخص کردن جستجوی کاربر

        شناسایی پایگاه های اطلاعاتی بالقوه

        شناسایی عناصر مفهومی در جس

/ 0 نظر / 32 بازدید