مطالب درس تکنولوژی اطلاعات خانم دکتر پاک دامن

 

Information:

any resource such as a document, book, or other format required by the    researcher that informs, and ontributes to extending their knowledge

Technology:

Technology is a broad concept that deals with the usage and knowledge of tools and crafts

Introduction to Information Technology

What is Information Technology (IT) or Information System (IS)?

is a computerized system that processes data (facts) and produces information. This process is defined as an information processing cycle (IPC).

The information processing cycle consists of four operations:

   - input

   - process

   - output

   - storage

           IT is also defined as the  development, installation, and implementation of computer systems and applications.

Components of Information technology

1- Computers

2- Softwares

3- Data

2- Workstations (Client Servers)

3- Servers

4- Operating Systems (Platforms)

5- Netwworks

6- Telecommunications

7- Trained personnel,

8-  Procedures.

Computers:

Components of Information technology:
Computers:

Computers (hardware) can be classified into five categories:

 

Microcomputers(Personal Computers (PC))

Midrange Computers (or Minicomputers)

Mainframe Computers

Supercomputers

Servers

Computers:

Personal Computers (Microcomputers) PC:

-Nonportable: (Tower, Desktop)

-  Portable computers: (laptop, notebook, subnotebook, and penbased [handheld, PDA )

Computers:

Personal Computers (Microcomputers) PC:

-IBM compatible system
-Apple system

These two systems use different platforms (operating systems) to control the hardware.

Computers:

Personal Computers (Microcomputers) PC:

IBM Compatible uses Windows operating system developed by Microsoft.

 The Windows operating system provides a graphical user interface (GUI)and a multitasking environment. The Windows operating system—including Windows 98, Windows 2000, and Windows XP workstation

Computers:

Personal Computers (Microcomputers) PC:

IBM compatible system and Apple system

use different platforms (operating systems)

to control the hardware.

-

Computers:

Personal Computers (Microcomputers) PC:

Apple Macintosh uses a totally different operating system developed by Apple Computer.

  Newer Apple operating systems are able to run Windows-based applications.

Mainframe Computer

Midrange Computer

Microcomputer or PCs

Computer Hardwres: Outside

Computer Hardwares: Inside

Computer Accessories:

Disks

Backup Tapes

Printers (Laser, Inkjet, Dot matrix/impact)

Modem

Network Cards

Trackball

Light pen

Touch screen

Joystick

Scanner

Digital Camera

Microphone

Sound Cards

Speakers

Computer input and output devices:

Computer Peripherals

Computer Memory and Storage

RAM (Random Acees Memory

ROM (Read Only Memory)

Hard Disks

Formatting a Disk

Computer Bytes and Bits:

/ 3 نظر / 40 بازدید
الهام بادینلو

بچه ها این چه وضعشه ما متن فارسی را داریم که براتون ایمیل میکنم نیازی نیست این انگلیسیها را بخوانید فقط اینکه کارهای عملیتون را انجام بدهید مهمه موفق باشید همگیتان

تنبل کلاس

سلام به همگی میگم اگه زمینه رو تغییر بدین بهتر نیست آخه چشای آدم بعد از چند بار بالا پایین رفتن وبگاه بابا غوری میره های هوار آی داد چشام درد میکنه

آزاد

سلام دوست گرامی ، با یک مطلب جدید بروز هستم ، فرصت داشتید خوشحال می شوم یک سری بزنید. پیروز باشید آدرس وبلاگ چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com