# کتابداری

ix-quick

  ¨دانشگاه آزاد اسلامی ¨واحد تهران شمال ¨گروه کتابداری و اطلاع رسانی ¨عنوان تحقیق: معرفی پایگاه IX quick ¨مربوط به درس:ذخیره و بازیابی اطلاعات ¨استاد:سرکار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

National Library Armenia

«به نام خدا» عنوان تحقیق: کتابخانه‌ی ملّی ارمنستان نام درس: مبانی کتابداری استاد محترم: جناب آقای دکتر موسی مجیدی تهیّه‌کننده: ناهید علی‌زلفی پائیز 1389   تاریخچه کتابخانه‌ی ملی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید